×

UPS

TAB UPS са надеждни оловно-кисели батерии, оптимизирани за приложения характерни с големи разряди.

Основно приложение на TAB UPS са за непрекъсваемо захранване (UPS) в диапазона от 50 to 250 kVA. Батериите са идеални за стартиране на дизелови генератори за резервно захранване.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ