×
За нас

За нас

Индустриални Батерии ЕООД е основана през 1996 година. Компанията е специализирана в производство и търговия на широка гама от оловно-кисели тягови, стационарни, стартерни и специални акумулатори, зарядни устройства, допълнително оборудване и консумативи.

 


 

История

В годините, когато стартирахме бизнеса, използвахме опита си и създадохме модел, който не съществуваше на пазара. Добавихме подобрения във всеки етап от жизнения цикъл на продуктите, които създавахме. Формулата на успеха ни бе в детайлите.

Компанията ни бе първата със собствено портфолио от услуги в подкрепа на следпродажбената поддръжка.

 

timeline-down

1996 г.

Основана в гр. Търговище като семейна компания

2005 г.

Лицензиран сервиз за тягови и стационарни батерии

timeline-down
timeline-down

2009 г.

Производство на собствена линия тягови батерии PERPETUUM

2009 г.

Сертификат за качество ISO 9001 и за околната среда ISO 14001

timeline-down
timeline-down

2009 г.

Разрешение за събиране и транспортиране на оловно-киселинни батерии

2011 г.

Представителен офис в Букурещ, Румъния

timeline-down
timeline-down

2015 г.

Официален партньор и дистрибутор на батериите TAB, Словения за българския и румънския пазар

 

mission

МИСИЯ

Ефективни, оптимални и цялостни решения в производството, експлоатацията и следпродажбената поддръжка на индустриалните батерии.

vision

ВИЗИЯ

Прилагане на най-нови технологии с мисъл към околната среда и устойчивост за утрешния ден. С поглед към бъдещето - съхранение на енергията от възобновяеми източници.

static 1

ГОДИШНА ПРОДУКЦИЯ

Годишната продукция за 2021 г. възлиза на над 19000 тягови елемента.

static 2

ПРОИЗВОДСТВО

43% от приходите са от собствена продукция.

static 3

ТЪРГОВИЯ

41% от приходите са от продажба на продукти на други марки.

static 4

ИЗНОС

36% от стойността на продажбите е реализирана извън България.

ПРОИЗВОДСТВО

От 2022 г., с разширяване на производството, компанията ни
се превърна в абсолютен лидер на пазара.

 

improve

Десетократно увеличен капацитет на производство

warehouse

Големи складови възможности с продукция на съхранение, в готовност за експресна реализация

tech

Най-съвременна технология с високо качество на продукцията

eco

Ресурсо-ефективно и по-екологично производство

СЕРТИФИКАТИ

КАЧЕСТВО

Водещият стремеж в работата на “Индустриални батерии” ЕООД е удовлетворението на клиентите. Затова фирмата предлага гаранция за качество към всеки доставен продукт, която напълно защитава интересите на клиента в рамките на предвидения гаранционен срок и по време на абонаментното обслужване.

cert-5
prize""

"Най-добра българска фирма на годината"
за 2015

Сертификат за отличие

ПРОЕКТИ

project-1

 

1. В изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0088-C01 Повишаване на ресурсната ефективност на фирма Индустриални батерии ЕООД чрез внедряване на инсталация за формиране чрез циркулация на електролита на индустриални оловно-кисели акумулатори по процедура BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

Доставка и монтаж на Инсталацията за формиране чрез циркулация на електролита на индустриални оловно-кисели акумулатори - 1 брой

Дата на публикуване: 24.06.2021г. Срок за подаване на оферти: 01.07.2021г.

Линк към ИСУН 2020: тук

 

 

Документи по проекта:

Приложение 3.2 Публична покана
Приложение 3.3 Изисквания оферти
Приложение 3.4 Оферта
Приложение 3.6 Примерна методика за оценка
Приложение 3.7 Декларация
Проекто договор Индустриални батерии
Приложение 2 към договор

 


 

project-2

 

2. В изпълнение на договор № BG16RFOP002-6.002-0080.C01 Възстановяване на МПС чрез подобряване на енергийната ефективност.