×
Обучение и консултации

Обучение и консултации

Правилната експлоатация и добрата поддръжка могат да увеличат живота на батериите с няколко години. Индустриални Батерии ЕООД предлага обучение по ежедневно, седмично и месечно обслужване на батериите, превантивни мерки за избягване на повреди. Предоставя се нужното оборудване и литература за експлоатация на батериите.

Екипът ни от професионалисти е готов да даде отговор на всеки възникнал проблем или запитване относно експлоатацията и обслужването на вашата батерия или зарядно устройство. Правилният избор в зависимост от работната среда и начина на експлоатация предопределят максималният експлоатационен срок на батериите.

Индустриални Батерии ЕООД предлага безплатни консултации на всички свои клиенти закупили батерии, сключили договор за абонаментно обслужване и/или сервизиране на акумулаторни батерии.Направи запитване