×
Реновиране

Реновиране

За да разберете технологията за реновиране на оловно-киселите акумулаторни батерии, трябва да знаете какви са проблемите, които могат да възникнат при експлоатацията им. Неправилното зареждане, непровеждането на зададените от производителя ежедневни, ежеседмични проверки и поддръжки, както и от продължителното и съхранение без експлоатация водят до сулфатизация на електролита и отлагането му по плочите под формата на кристали. Този процес води до намаляване на полезния капацитет, съкращава проектния живот на батерията. Той е обратим чрез прилагане на съвременни електрохимични технологии, внедрени в нашата компания.


Процесът на реновиране на батерията в  Индустриални Батерии ЕООД включва следните операции:

 

За съжаление, има ситуации, когато възстановяването на батериите е невъзможно и те трябва да се предадат за рециклиране.  

 

Направи запитване