×
Обратно изкупуване на излезли от употреба батерии и акумулатори

Обратно изкупуване на излезли от употреба батерии и акумулатори

Индустриални Батерии ЕООД притежава разрешително Регистрационен документ № 15-РД-319-02 от 03.01.2017г., издадено от МОСВ на основание чл.79, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗУО. Разрешението дава право за извършване на дейности по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на негодни и излезли от употреба оловно-кисели акумулатори и батерии.

 


 

Ползи от дейността:

 

-    Опазване и съхраняване на природата на България
-    Грижа за чиста и приветлива околна среда
-    Стимулира се разделното събиране и оползотворяване на негодните за употреба батерии и акумулаториНаправи запитване