×

PZRM

За производството на батерии TAB Aqualess Traction PzRM се използва дизайн на клетките с доказана PzS технология, изработени от тръбни плочи. В комбинация с коригиран режим на зареждане, това води до по–продължително използване, преди необходимост от обслужване.

TAB PzRM клетките са тествани и се произвеждат съгласно стандарти EN60254-1 и IEC254-1.

Основни предимства:

 • Удължен период на обслужване – до 13 седмици
 • Намален разход на вода
 • Намалена нужда от поддръжка води до съкращаване на оперативните разходи
 • По-нисък разход на електроенергия поради намален фактор на зареждане
 • От 50 до 80% намалено газоотделяне и изисквания за вентилация
 • Съкратено време за зареждане с от 20 до 30%
 • Консумацията на енергия спада с от 10 до 20%, което води до редуциране на разходите за електроенергия
 • Редуцирана работна температура

Общи характeристики:

 • При нормален режим на работа (80% DOD C5, 1 цикъл на ден; 5 работни дни на седмица, електролит T=30°C) интервалът за доливане с вода е по–дълъг от стандартния - до 13 седмици
 • Необходимо е да са окомплектовани с високо-чeстотни зарядни устройства
 • Клетките са оборудвани със система за размесване на електролита (необходимо е зарядно устройство с вграден компресор за подаване на въздух)
 • Батериите се доставят със система за централно доливане на вода
 • Всяка батерия е окомплектована със сензор за ниво на електролита. Със своята червена светлина той дава сигнал на потребителя, когато е необходимо доливане на вода

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ