×

PSQ

Батериите TAB POWER SQUARE са проектирани да доставят повече енергия и да работят по–дълго време, в сравнение със стандартните оловно-кисели батерии. Те отговорят на нуждите за тежка експлоатация на техниката.

Квадратната положителна тръбна плоча има по-голяма активна повърхност, което води до увеличена мощност и продължително време на работа на батерията в сравнение със стандартните оловно-кисели батерии с кръгла тръбна конструкция.

Предимства на батериите TAB PSQ (POWER SQUARE):

 • Подходящи за тежка експлоатация
 • Увеличен капацитет в стандартния размер/обем на клетката
 • Повече активна маса върху положителната плоча
 • Повече мощност поради по-голямата активна маса на положителната плочата, в сравнение със стандартните клетки
 • По-голяма активна повърхност, изложена на електролит с по-висока концентрация
 • Плочите поддържат по-високи нива на напрежение по време на разреждане
 • По-голяма здравина на плочите
 • Продължителното време на работата в рамките на един цикъл намалява разходите (необходими са по-малко резервни батерии)
 • По–бързо зареждане и частично дозареждане при използване на високо-чистотни зарядни устройства
 • Здравата конструкция на плочите удължава експлоатационния живот на батериите

Батериите TAB POWER SQUARE са оборудвани с:

 • Централна система за доливане
 • Система за смесване на електролита
 • Сензор за ниво на електролита
 • Система за наблюдение на батерията TAB BMS (по избор)

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ