×

BCI

Дадената височина на клетките е височина с полюсите и конекторите.
Брой на плочите: съответния брой от 85Ah или 120 Ah тръбни положителни плочи.

Технически промени са възможни без предизвестие.

Плътност на електролита при напълно заредени клетки 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.
Клетки от 9 до 15 USi се произвеждат единствено с 4 полюса. Клетките с 4 полюса са маркирани с *

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ