×

TAB Traction Li-Ion

Батериите TAB Traction Li-Ion са проектирани да осигуряват по-дълъг живот, намаляване на общите разходи за притежание и експлоатация, по-висока производителност, по-бързо зареждане и са напълно необслужваеми. TAB BMS (Система за управление на батерията) ви позволява да наблюдавате състоянието на батерията по всяко време.

Модулите и клетките, които се използват в батериите TAB Traction Li-Ion, са проектирани в съответствие с IEC 62133-2: 2017. Те са сертифицирани съгласно UN38.3.

Предимства на  Li-Ion батерии в сравнение с оловно – киселите батерии:

 • В сравнение с оловно-киселите батерии, Li-Ion батерии не изискват поддръжка и не отделят токсични емисии.
 • Необходимо време за заряд - Li-Ion батерии се зареждат  много по-бързо (под 2 часа) и дават възможност за гъвкаво и частично дозареждане. Неоходимото време за зареждане на оловно-киселите батерии е 8-12 часа, като няма възможност за частично дозареждане. Използването на Li-Ion батерии повиша производителността на оборудването и прави бизнеса по-ефективен.
 • Работни часове – за разлика от оловно–киселите батерии, които имат приблизително време за работа 8 часа, Li-Ion батерии могат да се използват до 21-22 часа, без да е необходимо междувременно зареждане. Това увеличава ефективността на работния процес (възможност за използване на техниката в няколко работни смени).
 • Консумация на електроенергия - Li-Ion батерии консумират 35% по–малко електроенергия в сравнение с оловно-киселите батерии.
 • Живот на батерията: оловно-киселите батерии - 1500 зарядно-разрядни цикли, Li-Ion батерии - 2000 зарядно-разрядни цикли.
 • В сравнение с оловно-киселите батерии, TAB Traction Li-Ion разполагат с възможност за работа със софтуер TAB BMS (Система за управление на батерията). Това дава възможност за наблюдение, проследяване и дистанционен контрол на батерията. Показва необходимо време до пълен заряд/разряд, което дава възможност за по–пълноценно планиране на работния процес. На база функциите на софтуера, може да се прогнозира бъдещото състояние на батерията.
 • Зареждане – в сравнение с оловно-киселите батерии, за които е необходимо специялно място и зарядна станция за зареждане, Li-Ion батерии (при наличие на вградено зарядно устройство) могат да се зареждат от всеки контакт. Това увеличава работната площ, изключвайки необходимостта от специално помещение за зареждане.

Общи характеристики:

 • Не се нуждаят от специализирано зарядно помещение
 • При наличие на вградено зарядно устройство – възможност за зареждане от всеки контакт
 • Без риск от експлозия и обгазяване
 • По-дълга експлоатация и по-висока производителност, благодарение на бързия заряд и възможността за зареждане от всеки контакт
 • Не изискват никаква поддръжка
 • При планиране на нови работни площи, не се изисква дистанция за сигурност от съоръженията за зареждане до работните помещения

TAB Traction Li-Ion се предлагат във всички размери (стандартни DIN или персонализирани при поискване) и могат да заменят оловно-киселите батерии.

Приложение:

 • Складова техника
 • Леки електрически автомобили
 • Почистващи машини
 • Кранове и асансьори
 • Роботи
 • Индустриални дронове
 • Влакове
 • Лодки
 • Минно оборудване
 • Селско стопанство

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ