×
Как безопасно да зареждаме и използваме тяговата батерия?
Как безопасно да зареждаме и използваме тяговата батерия?

Как безопасно да зареждаме и използваме тяговата батерия?

05.2.2021

Безопасността при работа с машини винаги трябва да е на първо място и в тази връзка зареждането на тяговите батерии е препоръчително да бъде извършвано при спазване на определени препоръки и в обособена за целта зона. Тя трябва да бъде достатъчно широка, с осигурена течаща вода, добра вентилация, липса на пожароопасни материали и съответно наличие на достатъчно голям пожарогасител.

Наред с организирането на подходяща зона за зареждане на батериите, винаги трябва да имате предвид и следното:

  • Пушенето в зоната за зареждане е не само забранено, но и опасно.
  • Носенето на метални бижута представлява риск от късо съединение при обслужване на батериите.
  • Батериите са тежки и следва да бъдат премествани само с подходящо оборудване.
  • Носенето на предпазни средства е задължително. Те включват предпазни очила или лицева маска, ръкавици, престилка.
  • Преди да зареждате, демонтирате или монтирате батерията е задължително да е задействана спирачката на подемната машина.
  • Проверете в паспорта на батерията какъв е максималния ток, с който можете да зареждате батериите. Превишаването му може да доведе до прегряване или по-сериозни последствия, ако батерията е без вентилационни отвори.
  • Ако батерията се загрее прекомерно или има изтичане на електролит от вентилационните отвори, незабавно изключете зарядното. След охлаждането на батерията можете да подновите процеса на зареждане при по-нисък режим.
  • Рециклирайте или спазвайте регионалните процедури за депониране на батериите след снемане от употреба, защото те съдържат вредни субстанции и не трябва да бъдат изхвърляни наред с обикновените отпадъци.
  • Добра практика е да водите дневник за доливането на вода, почистването, инспекциите и друга профилактика на батериите.

Спазването на горните препоръки е само една част от първокласното обслужване на вашата тягова батерия, което получавате заедно с услугата „Абонаментно обслужване“ на „Индустриални батерии“ ЕООД. Ние се грижим вашите тягови батерии винаги да са в топ форма, за да може вашият бизнес да функционира без непредвидени и скъпи прекъсвания.

 Назад към "Полезно"