Зарядни устройства

Начало / Продукти / Зарядни устройства

Зарядните устройства, предлагани от Индустриални Батерии ЕООД, са резултат на дългогодишни изследвания в търсене на оптимален режим при заряда на акумулаторните батерии.

При закупуването на нова батерия се препоръчва подмяната на технологично остарялото зарядно устройство с инверторно, гарантиращо максимален експлоатационен живот на батериите.

При използването на инверторно зарядно устройство токът и напрежението са стабилизирани. Има защита за контрол на мрежовото напрежение по минимална допустима стойност. Осигурява се плавен заряд на батерията, водещо до минимална загуба на вода и намалено газоотделяне.

Управлението на зарядния процес не изисква квалифициран персонал и време за контрол и наблюдение. Гарантира се 100% заряд, с което се удължава експлоатационния живот на батерията.

Характеристики:

 • Основен заряд със стабилизиран ток
 • Заряд със стабилизирано напрежение и падащ ток
 • Оптимизиран заряд с пулсиращ реверсивен ток
 • Благодарение на микроциклите заряд/разряд се извършва активна десулфатизация на батерията
 • Адаптивните свойства на зарядните устройства позволяват батерията да остане включена на заряд неограничено дълго време
 • Диференцираният контрол осигурява минимално газоотделяне, не допуска презаряд, с което се намалява използването на електроенергията и честото доливане с вода
 • Защита от късо съединение и претоварване на изхода
 • Защита от включване на неподходяща по напрежение батерия
 • Защита от ниско напрежение в мрежата и отсъствие на една от фазите

Опции:

 • Заряд на VRLA и GEL батерии
 • Допълнително ръчно регулиране на основните параметри
 • Температурен контрол на зарежданата акумулаторна батерия
 • Дигитално измерване на изходните параметри
 • Измерване на възстановения капацитет в Ah
 • Комбинирани зарядни устройства за заряд

 

Зарядно устройство за стационарни батерии

Характеристики:

 • Стабилизирани IU характеристики по DIN 41733
 • Температурна компенсация на подзарядното напрежение
 • Възможност за работа без акумулаторна батерия
 • Стабилизация на напрежението към товара брез диодна компенсация
 • Система със секционирана батерия
 • Микропроцесорен контролер и протокол на повредите
 • Контрол симетрия на батерията
 • Поклетъчен изравнителен заряд
 • Индикация за прекъсване на силова връзка
 • Амперчас метър