За нас

Индустриални Батерии ЕООД е основана през 1996 година. Компанията е специализирана в производство и търговия на широка гама от оловно-кисели тягови, стационарни, стартерни и специални акумулаторизарядни устройства, допълнително оборудване и консумативи. Като допълнителни услуги, компанията предлага:

 • Финансиране
 • Транспорт и монтаж
 • Гаранционно и след гаранционно обслужване
 • Обратно изкупуване на излезли от употреба батерии
 • Обучение и консултации
 • Проектиране и изграждане на зарядни станции
 • Изработване на нестандартни батерии
 • Наем на тягови батерии
 • Преференциални условия
 • Абонаментно обслужване
 • Програми за удължена гаранция до 60 месеца

История:

През 1996 г. се основава компания Индустриални Батерии ЕООД с основен предмет на дейност търговия на тягови акумулаторни батерии.

През 2005 г. откриване на лицензиран сервиз за тягови и стационарни батерии.

През 2009 г. стартиране на собствено производство на тягови батерии с търговска марка PERPETUUM. През същата година, компанията  внедрява  система за управление на качеството EN ISO 9001 и система за управление на околната среда ISO 14001.

През 2010 г. е издадено и разрешително от МОСВ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на оловно-кисели акумулатори.

През 2011 г. откриване на официално представителство на Индустриални Батерии ЕООД в гр.Букурещ, Румъния.

През 2015 г. Индустриални Батерии ЕООД става  официален партньор и дистрибутор на TAB, Словения за България и Румъния.

Ние имаме опита и познанията, затова вече повече от 20 години компанията си заслужи репутацията на надежден и предпочитан партньор, предлагащ високо качество продукти и услуги на своите клиенти.

Екипът ни от специалисти гарантира бързи решения на конкретни запитвания и професионална поддръжка на всички продукти от нашето портфолио.

Горди сме с широката гама продукти, повече от 30 000 типа акумулатори и зарядни устройства, които предлагаме. Основната цел на нашата компания да предлагаме висококачествени продукти на световно ниво в съответствие със световните стандарти е напълно реална и постижима.

Година след година с постоянство влагаме усилия за изграждането на надеждни и качествени продукти и услуги, които да удовлетворят изискванията на нашите клиенти и да улеснят работата им.  Качеството е, на което отдаваме най-висок приоритет  при разработването и усъвършенстването на всички продукти и услуги, които днес са неразделна част от нашите бизнес дейности.

 

С НАС ВИЕ ИЗБИРАТЕ КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ, ПРЕЦИЗНОСТ!
 

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

СЕРТИФИКАТИ

          

 

ОТЛИЧИЯ

"Най-добра българска фирма на годината" за 2015

 

ПРОЕКТИ

1. В изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0088-C01 Повишаване на ресурсната ефективност на фирма Индустриални батерии ЕООД чрез внедряване на инсталация за формиране чрез циркулация на електролита на индустриални оловно-кисели акумулатори по процедура BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

Доставка и монтаж на Инсталацията за формиране чрез циркулация на електролита на индустриални оловно-кисели акумулатори - 1 брой

Дата на публикуване: 24.06.2021г.
Срок за подаване на оферти: 01.07.2021г.

Линк към ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/960ed4a6-3d4a-42b3-bff3-f09671d5c5ce
 

Документи по проекта:

 1. Приложение 3.2 Публична покана
 2. Приложение 3.3 Изисквания оферти
 3. Приложение 3.4 Оферта
 4. Приложение 3.6 Примерна методика за оценка
 5. Приложение 3.7 Декларация 
 6. Проекто договор Индустриални батерии
 7. Приложение 2 към договор

 

2. В изпълнение на договор № BG16RFOP002-6.002-0080.C01 Възстановяване на МПС чрез подобряване на енергийната ефективност.