Успешно приключване на 2021 г. с ръст на продажби.

Въпреки трудния период през последните две пандемични Ковид години за всички малки и големи фирми, Индустриални Батерии ЕООД отново успя да приключи изминалата година с повишение на всички икономически показатели!

В обобщителната графика може да видите и увеличенията за изминалата 2021г, спрямо 2020г. Както следва увеличението на продадената продукция за офиса в България е 33%, в Румъния е 11% , а общото е 26%. Увеличението на запитванията от клиенти е 30% спрямо 2020 година. Също така и броя клиенти се увеличава с 20%. Увеличението на годишния оборот на фирмата за 2021г. е 22,03% спрямо оборота за 2020г.

ГРАФИКА

назад