ULTRA


ULTRA

Volthor Ultra са акумулатори, произведени по Ca/Ca технология, предназначени за превозни средства с базово ниво на електрическо оборудване, нуждаещи се от превъзходно стартиране, производителност и надеждност. Volthor Ultra са универсални, предлагащи отлична мощност, капацитет, производителност при студен старт и надеждност. SMF капакът осигурява пълна защита срещу разливане на електролита, като акумулаторите не се нуждаят от поддръжка през целия си живот. Това е продукт от високо качество за автомобили от всеки клас.

Предимства:

  • Високи стартови възможности
  • Капсулирана конструкция
  • Защитата срещу експлозии, предотвратява проникването на искра или пламък в акумулатора
  • Надежден старт при екстремни климатични условия