ТЯГОВИ БАТЕРИИ

Тяговите батерии служат за захранване на всички видове и модели подемно-транспортна и подопочистваща техника, електрически вишки, ръчноводими и платформени кари и пр. Тяговите батерии намират приложение при товаро-разтоварната дейност в производството, хипермаркети, складове, логистични центрове, авиационната и морска промишленост,  топлофикация, фармация, ЖП транспорт, минна индустрия и енергетика.

В следствие на дългогодишното сътрудничество на Индустриални Батерии ЕООД с висококвалифицирани инженери и проведените изследвания, разработихме тяговите батерии PERPETUUM. Характеризират се с голяма продължителност на живот – над 1500 цикъла, завишени капацитети и непретенциозност към експлоатационната среда. Конструкцията на батериите PERPETUUM отговаря на стандартите DIN и BS. Експлоатационните характеристики на произвежданите от Индустриални Батерии ЕООД тягови батерии са гарантирани в съответствие с изискванията на БДС EN 60254.

Индустриални Батерии ЕООД предлага и GEL батерии, произведени по VRGLA GEL технология  с клапанно регулиране и гелов електролит.

Благодарение на високата си оперативна безопасност геловите батерии са подходящи за приложение във фармацевтичната, хранителната и химическата промишленост.

Геловите тягови батерии не изискват поддръжка, не e необходимо доливане с дестилирана вода, не предизвикват замърсяване или корозия, поради изтичане на електролит.

Компанията предлага тягови батерии с удължен период на поддръжка - еднократно обслужване на всеки три месеца. Тази усъвършенствана технология води и до намален разход на вода, по-нисък разход на електроенергия, намалено газоотделяне и изисквания за вентилация, съкратено време за зареждане. Всички тези преимущества водят до съкращаване на оперативните разходи за клиентите.

Въведеният стандарт за управление на качеството EN ISO 9001:2015 е гаранция за високото качество на продукцията, благодарение на поддържания непрекъснат контрол върху качеството на използваните материали и цялостния технологичен процес.

Конструкторският отдел на компанията може да разработи нестандартни батерии според изискванията на клиента за различни приложения.