Тягови

DIN

TAB асемблира батерии с различен волтаж, капацитет и размери от двуволтови клетки, предназначени за всички видове и модели електрически машини. Широката продуктова гама покрива асортимента от DIN (PzS) клетки в съответствие със стандартите EN60254-1,2 и IEC 254- 1,2.

Тяговите батерии TAB от типа PzS са предназначени за задвижване на различни електрически машини – електрокари, минни влакчета, подопочистващи машини и др.

Плътност на електролита при 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.

Клетки от тип 7 до 10 PzS са налични с 2 и 4 полюса.
Всички 10 PzS 1400 L, 10 PzS 1550 L и  12 PzS клетки се произвеждат само с 4 полюса. Клетките с 4 полюса са маркирани с *.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


DIN-S

TAB асемблира батерии с различен волтаж, капацитет и размери от двуволтови клетки, предназначени за всички видове и модели електрически машини. Широката продуктова гама покрива асортимента от DIN (PzS) клетки в съответствие със стандартите EN60254-1,2 и IEC 254- 1,2.

Тяговите батерии TAB от типа PzS са предназначени за задвижване на различни електрически машини – електрокари, минни влакчета, подопочистващи машини и др.

Плътност на електролита при 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.

Клетки от тип 7 до 10 PzS са налични с 2 и 4 полюса.
Всички 10 PzS 1450 S и  12 PzS клетки се произвеждат само с 4 полюса. Клетките с 4 полюса са маркирани с *.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


BS

Perpetuum асемблира батерии с различен волтаж, капацитет и размери от двуволтови клетки, предназначени за всички видове и модели електрически машини. Широката продуктова гама покрива асортимента от BS (PzB) клетки в съответствие със стандартите EN60254-1,2 и IEC 254- 1,2.

Тяговите батерии TAB от типа PzB са предназначени за задвижване на различни електрически машини – електрокари, минни влакчета, подопочистващи машини и др.

Плътност на електролита при 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.
 

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


BCI

Дадената височина на клетките е височина с полюсите и конекторите.
Брой на плочите: съответния брой от 85Ah или 120 Ah тръбни положителни плочи.

Технически промени са възможни без предизвестие.

Плътност на електролита при напълно заредени клетки 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.
Клетки от 9 до 15 USi се произвеждат единствено с 4 полюса. Клетките с 4 полюса са маркирани с *

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


PzV Gel

Необслужваемите гелови батерии TAB Gel са нови и усъвършенствани циклични батерии в семейството на тяговите продукти на TAB.

Марката TAB GEL батерии са произведени по VRGLA GEL  технология (клапанно-регулирани оловно-кисели батерии с гелов електролит) произведени според EN 60254-2 стандарт.

Те могат да се използват за задвижване на различни електрически машини – електрокари, електрически пътни машини, подопочистващи машини и др.

Благодарение на високата си оперативна безопасност и висока екологична ефективност, TAB Gel батериите са особено подходящи за приложение във фармацевтичната, хранителната, химическата и подобни индустрии.

Основни характеристики:

 • Без поддръжка
 • Вградените клапани в изпускателните отвори предотвратяват корозивното отделяне на газ
 • Изключително ниско газоотделяне
 • Изключително ниско ниво на саморазряд
 • Грешките при поддръжката са минимизирани
 • Без изтичане на електролит в случай на повреда в клетките
 • Без замърсяване или корозия, причинени при изтичане на електролит

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


PzVB Gel

Необслужваемите гелови батерии TAB Gel са нови и усъвършенствани циклични батерии в семейството на тяговите продукти на TAB.

Марката TAB GEL батерии са произведени по VRGLA GEL  технология (клапанно-регулирани оловно-кисели батерии с гелов електролит) произведени според EN 60254-2 стандарт.

Те могат да се използват за задвижване на различни електрически машини – електрокари, електрически пътни машини, подопочистващи машини и др.

Благодарение на високата си оперативна безопасност и висока екологична ефективност, TAB Gel батериите са особено подходящи за приложение във фармацевтичната, хранителната, химическата и подобни индустрии.

Основни характеристики:

 • Без поддръжка
 • Вградените клапани в изпускателните отвори предотвратяват корозивното отделяне на газ
 • Изключително ниско газоотделяне
 • Изключително ниско ниво на саморазряд
 • Грешките при поддръжката са минимизирани
 • Без изтичане на електролит в случай на повреда в клетките
 • Без замърсяване или корозия, причинени при изтичане на електролит

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


PzRM

За производството на батерии TAB Aqualess Traction PzRM се използва дизайн на клетките с доказана PzS технология, изработени от тръбни плочи. В комбинация с коригиран режим на зареждане, това води до по–продължително използване, преди необходимост от обслужване.

TAB PzRM клетките са тествани и се произвеждат съгласно стандарти EN60254-1 и IEC254-1.

Основни предимства:

 • Удължен период на обслужване – до 13 седмици
 • Намален разход на вода
 • Намалена нужда от поддръжка води до съкращаване на оперативните разходи
 • По-нисък разход на електроенергия поради намален фактор на зареждане
 • От 50 до 80% намалено газоотделяне и изисквания за вентилация
 • Съкратено време за зареждане с от 20 до 30%
 • Консумацията на енергия спада с от 10 до 20%, което води до редуциране на разходите за електроенергия
 • Редуцирана работна температура

Общи характeристики:

 • При нормален режим на работа (80% DOD C5, 1 цикъл на ден; 5 работни дни на седмица, електролит T=30°C) интервалът за доливане с вода е по–дълъг от стандартния - до 13 седмици
 • Необходимо е да са окомплектовани с високо-чeстотни зарядни устройства
 • Клетките са оборудвани със система за размесване на електролита (необходимо е зарядно устройство с вграден компресор за подаване на въздух)
 • Батериите се доставят със система за централно доливане на вода
 • Всяка батерия е окомплектована със сензор за ниво на електролита. Със своята червена светлина той дава сигнал на потребителя, когато е необходимо доливане на вода

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 


PSQ

Батериите TAB POWER SQUARE са проектирани да доставят повече енергия и да работят по–дълго време, в сравнение със стандартните оловно-кисели батерии. Те отговорят на нуждите за тежка експлоатация на техниката.

Квадратната положителна тръбна плоча има по-голяма активна повърхност, което води до увеличена мощност и продължително време на работа на батерията в сравнение със стандартните оловно-кисели батерии с кръгла тръбна конструкция.

Предимства на батериите TAB PSQ (POWER SQUARE):

 • Подходящи за тежка експлоатация
 • Увеличен капацитет в стандартния размер/обем на клетката
 • Повече активна маса върху положителната плоча
 • Повече мощност поради по-голямата активна маса на положителната плочата, в сравнение със стандартните клетки
 • По-голяма активна повърхност, изложена на електролит с по-висока концентрация
 • Плочите поддържат по-високи нива на напрежение по време на разреждане
 • По-голяма здравина на плочите
 • Продължителното време на работата в рамките на един цикъл намалява разходите (необходими са по-малко резервни батерии)
 • По–бързо зареждане и частично дозареждане при използване на високо-чистотни зарядни устройства
 • Здравата конструкция на плочите удължава експлоатационния живот на батериите

Батериите TAB POWER SQUARE са оборудвани с:

 • Централна система за доливане
 • Система за смесване на електролита
 • Сензор за ниво на електролита
 • Система за наблюдение на батерията TAB BMS (по избор)

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ