ТРАНСПОРТ И МОНТАЖ

ИНДУСТРИАЛНИ БАТЕРИИ ЕООД предлага на всички свои клиенти безплатна доставка за територията на Р.България.
Компанията извършва монтаж на място при клиента на всички видове батерии. Сервизните инженери инсталират и пускат в експлоатация батерии чрез следните операции:

Монтаж на тягови батерии:

  • Монтиране и свързване на новата батерия в машината
  • Цялостна техническа проверка на машината, батерията и зарядното устройство 
  • Предаване батерията на клиента с необходимата документация


Монтаж на стационарни батерии:

  • Разработване, производство и монтаж на стелаж за стационарни елементи по техническо задание от клиента
  • Монтиране на елементите и свързването им в цялостна батерия
  • Заливане на батерията с електролит (при батерии с течен електролит), свързване със зарядно устройство, заряд
  • 48 часови изпитания за пускане в експлоатация
  • Предаване батерията на клиента с необходимата документация