TOPLA TOP


TOPLA TOP

Topla Top използва най-новите иновации при технологията Ca/Ca, осигуряваща най-високи показатели при студен старт и превъзходна, надеждна мощност, изисквана от последното поколение автомобили с голямо енергийно потребление. SMF капака осигурява пълна защита и не се нуждае от обслужване през целия експлоатационен живот.

Основни характеристики:

  • Капсулирана конструкция
  • По-голям брой плочи, даващи 30% по-добри стартови възможности
  • Използваната технология на отливане на метала, осигурява по-добра резистентност към корозия и по-дълъг експлоатационен живот
  • Индикаторът Magic eye осигурява постоянен контрол на нивото на електролита.
  • Защитата срещу експлозии предотвратява проникването на искра или пламък в акумулатора
  • Превъзходни за автомобили с голямо електро оборудване
  • Акумулатори с най-високо качество