TAB

DIN

TAB асемблира батерии с различен волтаж, капацитет и размери от двуволтови клетки, предназначени за всички видове и модели електрически машини. Широката продуктова гама покрива асортимента от DIN (PzS) клетки в съответствие със стандартите EN60254-1,2 и IEC 254- 1,2.

Тяговите батерии TAB от типа PzS са предназначени за задвижване на различни електрически машини – електрокари, минни влакчета, подопочистващи машини и др.

Плътност на електролита при 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.

Клетки от тип 7 до 10 PzS са налични с 2 и 4 полюса.
Всички 10 PzS 1400 L, 10 PzS 1550 L и  12 PzS клетки се произвеждат само с 4 полюса. Клетките с 4 полюса са маркирани с *.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


DIN-S

TAB асемблира батерии с различен волтаж, капацитет и размери от двуволтови клетки, предназначени за всички видове и модели електрически машини. Широката продуктова гама покрива асортимента от DIN (PzS) клетки в съответствие със стандартите EN60254-1,2 и IEC 254- 1,2.

Тяговите батерии TAB от типа PzS са предназначени за задвижване на различни електрически машини – електрокари, минни влакчета, подопочистващи машини и др.

Плътност на електролита при 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.

Клетки от тип 7 до 10 PzS са налични с 2 и 4 полюса.
Всички 10 PzS 1450 S и  12 PzS клетки се произвеждат само с 4 полюса. Клетките с 4 полюса са маркирани с *.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


BS

TAB асемблира батерии с различен волтаж, капацитет и размери от двуволтови клетки, предназначени за всички видове и модели електрически машини. Широката продуктова гама покрива асортимента от BS (PzB) клетки в съответствие със стандартите EN60254-1,2 и IEC 254- 1,2.

Тяговите батерии TAB от типа PzB са предназначени за задвижване на различни електрически машини – електрокари, минни влакчета, подопочистващи машини и др.

Плътност на електролита при 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.
Клетки от тип 9-11 PzB са налични само с 4 полюса.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


BCI

Дадената височина на клетките е височина с полюсите и конекторите.
Брой на плочите: съответния брой от 85Ah или 120 Ah тръбни положителни плочи.

Технически промени са възможни без предизвестие.

Плътност на електролита при напълно заредени клетки 30 °C: 1,29 ± 0,01 кг/л.
Допустимо отклонение на теглото от ± 5 %.
Клетки от 9 до 15 USi се произвеждат единствено с 4 полюса. Клетките с 4 полюса са маркирани с *

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


PzVB Gel

Необслужваемите гелови батерии TAB Gel са нови и усъвършенствани циклични батерии в семейството на тяговите продукти на TAB.

Марката TAB GEL батерии са произведени по VRGLA GEL  технология (клапанно-регулирани оловно-кисели батерии с гелов електролит) произведени според EN 60254-2 стандарт.

Те могат да се използват за задвижване на различни електрически машини – електрокари, електрически пътни машини, подопочистващи машини и др.

Благодарение на високата си оперативна безопасност и висока екологична ефективност, TAB Gel батериите са особено подходящи за приложение във фармацевтичната, хранителната, химическата и подобни индустрии.

Основни характеристики:
+ Без поддръжка
+ Вградените клапани в изпускателните отвори предотвратяват корозивното отделяне на газ
+ Изключително ниско газоотделяне
+ Изключително ниско ниво на саморазряд
+ Грешките при поддръжката са минимизирани
+ Без изтичане на електролит в случай на повреда в клетките
+ Без замърсяване или корозия, причинени при изтичане на електролит

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 


PzV Gel

Необслужваемите гелови батерии TAB Gel са нови и усъвършенствани циклични батерии в семейството на тяговите продукти на TAB.

Марката TAB GEL батерии са произведени по VRGLA GEL  технология (клапанно-регулирани оловно-кисели батерии с гелов електролит) произведени според EN 60254-2 стандарт.

Те могат да се използват за задвижване на различни електрически машини – електрокари, електрически пътни машини, подопочистващи машини и др.

Благодарение на високата си оперативна безопасност и висока екологична ефективност, TAB Gel батериите са особено подходящи за приложение във фармацевтичната, хранителната, химическата и подобни индустрии.

Основни характеристики:
+ Без поддръжка
+ Вградените клапани в изпускателните отвори предотвратяват корозивното отделяне на газ
+ Изключително ниско газоотделяне
+ Изключително ниско ниво на саморазряд
+ Грешките при поддръжката са минимизирани
+ Без изтичане на електролит в случай на повреда в клетките
+ Без замърсяване или корозия, причинени при изтичане на електролит

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ