Представяне на TAB e.storage Li-Ion – система за съхраняване на енергия.

TAB e.storage (Li-ion) – система за съхраняване на енергия.

 

Батериите TAB e.storage (система за съхранение на енергия) са самостоятелни устройства, с приложение в системи за захранване с електроенергия, включително цялостни мрежи, битови и индустриални потребители, UPS (непрекъсваемо захранване).

Основни функции:

  • Според техническото задание на клиента, батериите могат да се доставят с или без вграден инвертор
  • Еднофазен или трифазен изходен ток.
  • Модулен дизайн: възможност за добавяне на краен брой модули.
  • Отлично съотношение между капацитет и мощност

Приложения:

  • За собствена консумация: намаляване на сметките за ток; възможност за зареждане извън пиковите часове, а разреждането да се прави по време на скъпите пикови часове.
  • Резервно захранване при временно спиране на тока.
  • При потребители нямащи захранване от електропреносната мрежа, оборудвани с ВЕИ: съхранение на соларна енергия за бъдещо потребление, генерирана от фотоволтаични панели.

 

Батериите TAB e.storage се доставят като стандартна система оборудвана с инвертори Victron.

назад