Представяне на нова услуга абонаментно обслужване.

За улесняване и ускоряване на процеса на експлоатация, обслужване и профилактика на тяговите оловно-киселинни батерии с течен електролит, Индустриални Батерии ЕООД предлага на своите клиенти услугата „Абонаментно обслужване“.

Сключването на договор за абонаментно обслужване дава на клиента:

- Индивидуални договори за абонаментно поддържане според конкретните нужди, обслужване и профилактика на акумулаторни батерии и зарядни устройства за тях;

-   Екип от отговорни и опитни специалисти с необходимата квалификация и техническо оборудване за бърза диагностика и отстраняване на възникнали проблеми и неизправности на място при клиента;

-   Модерна ремонтна база за извършване на диагностика, ремонт и профилактика;

-    Използване на материали и резервни части с европейски произход и качество;

-  Автомобилен транспорт на сервизните инженери до обекта на клиента;

-   Намалени разходи;

-    Време;

- Отпада нуждата от поддържане на специализиран персонал за поддръжка на тяговите батерии;

-  Навременна диагноза, бърза и адекватна реакция при започващи деградиращи процеси в батерията и отстраняване на възникнали проблеми по време на експлоатацията на акумулаторни батерии;

-   Гаранция за извършените дейности.

При първоначално подписване на договор за абонаментно обслужване, клиента получава в допълнение:

  • Първоначален анализ на текущата експлоатация и поддръжка на тяговите батерии;
  • Консултация и предписание относно правилна експлоатация на продуктите, нужда от превантивни и коригиращи действия;
  • Обучение на обслужващия персонал относно правилна експлоатация на батериите.

 

По време на действие на договора, клиента получава:

 

  • За акумулаторни батерии:

 

-  Пускане в експлоатация на нови батерии.

-  Проверка на техническото състояние.

-  Ремонт при нужда.

 

  • За зарядни устройства:

 

-  Пускане в експлоатация (настройка на конфигурацията, проверка на работоспособността).

-  Почистване, включително и на скрити кухини.

-  Ремонт при нужда.

- Снемане на данните в паметта, изготвяне на отчет/справка.

 

 

назад