Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: Търговище, кв. Въбел,
Индустриална зона, ул. Хр. Смирненски 32
Тел: 0601 66 899
Факс: 0601 67 111
GSM: 0899 133 900
E-mail: office@industrialbatteries.bg

ОФИС СОФИЯ:
GSM: 089 44 123 32
E-mail: sofia@industrialbatteries.bg

СЕРВИЗ:
GSM: 0600 12 231
E-mail: velikov@industrialbatteries.bg

ПРОДАЖБИ:
GSM: 0893 377 001
E-mail: tonkova@industrialbatteries.bg

 

0700 19 111
на цената на един градски разговор

 

SKYPE: industrialbatteries
ICQ: ibatteries