ТЯГОВИ БАТЕРИИ

Тяговите акумулатори служат за захранване на всички видове и модели подемно-транспортна, подопочистваща техника, електрически вишки, ръчноводими кари и платформени кари и пр. Тяговите акумулатори намират приложение в товаро-разтоварното оборудване за производството, при хипермаркети, складове и логистични центрове, авиационната, морска промишленост,  топлофикации, фармация, ЖП транспорт, минна индустрия и енергетиката.

В следствие на дългогодишното сътрудничество на Индустриални Батерии Търговище с висококвалифицирани инженери и проведените изследвания, разработихме тяговите акумулатори PERPETUUM. Батериите се характеризират с голяма продължителност на живот – над 1500 цикъла, завишени капацитети и непретенциозност към експлоатационната среда. Конструкцията на батериите PERPETUUM отговаря на световните стандарти, както и на европейските DIN и BS. Експлоатационните характеристики на произвежданите от Индустриални Батерии тягови акумулатори са гарантирани в съответствие с изискванията на БДС EN 60254.

Индустриални Батерии Търговище предлага и GEL акумулатори, произведени по VRGLA GEL технология  с клапанно регулиране и гелов електролит.

Благодарение на високата си оперативна безопасност геловите батерии са подходящи за приложение във фармацевтичната, хранителната и химическата промишленост.

Геловите тягови акумулатори не изискват поддръжка, не e необходимо доливане с дестилирана вода. Геловите акумулатори не предизвикват замърсяване или корозия, поради изтичане на електролит.

Въведените стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 са гаранция за високото качество на продукцията, благодарение на поддържания непрекъснат контрол върху качеството на използваните материали и цялостния технологичен процес.

Конструкторският отдел на компанията може да разработи нестандартни батерии според изискванията на клиента за различни приложения.