Perpetuum

DIN-L

Индустриални Батерии ЕООД произвежда, под търговската марка Perpetuum, панцерни Оловно – Кисели тягови акумулаторни батерии. Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др. В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ