АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

За улесняване и ускоряване на процеса за профилактика, експлоатация и обслужване на закупени акумулаторни батерии, Индустриални Батерии ЕООД предлага:

  • Индивидуални договори за абонаментно поддържане, обслужване и профилактика на акумулаторни батерии
  • Екип от отговорни и опитни специалисти с необходимата квалификация и техническо оборудване за бързо отстраняване на възникнали проблеми и неизправности
  • Ремонтна и складова база за извършване на диагностика, ремонт и профилактика
  • Използване на материали и резервни части с европейски произход и качество
  • Автомобилен транспорт на сервизните инженери до обекта на клиента
  • Гаранция за извършените дейности

Сключването на договор за абонаментно обслужване спестява разходи и време. Дава гаранция за бърза и адекватна реакция при отстраняване на възникнали проблеми по време на експлоатацията на акумулаторни батерии.